You are currently viewing שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי

שירותי שילוח נחלקים לשניים, שילוח מקומי בתוך המדינה ושילוח בינלאומי שזה שילוח בין מדינות ויבשות שונות. העולם הפך לגלובלי ונגיש יותר, סחר בינלאומי התפתח מאוד בשנים האחרונות, יש יותר מעבר של אנשים בין מדינות מה שנקרא רילוקיישן, יותר אנשים שולחים חבילות לבני משפחה וחברים הגרים במדינות שונות וכל נושא משלוח וקבלת חבילות וציוד ממדינות שונות הפך למשהו נפוץ ושגרתי ביותר.

מה זה שילוח בינלאומי?

שילוח בינלאומי זהו שירות של משלוחים הניתן על ידי חברות פרטיות שונות המתמחות בהעברת מטענים בין מדינות. העברה של מטען ממקום מסוים למקום אחר, בין אם על ידי העברה בטיסות, באמצעות אוניות או ביבשה על ידי משאיות או רכבות, בעיקר כאשר מדובר במדינות הנמצאות באותה יבשת ויש ביניהם קשרי גומלין. חברות רבות מחזיקות צי מטוסים, אוניות, רכבות או משאיות משל עצמן אך יש כאלו אשר משכירות או נעזרות בחברות אחרות לצורך ביצוע ההעברה בפועל.

איזה דרכי שילוח בינלאומי קיימים?

דרכי השילוח הבינלאומי נחלקים כפי שציינו למספר דרכים – אויר, ים ויבשה, לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו. שילוח דרך האויר הינו השילוח המהיר ביותר משום שבמרבית המדינות מתקיימות טיסות סדירות קבועות ויומיומיות למרבית מדינות העולם מה שמאפשר העברה מהירה של סחורה וחבילות ממקום למקום. בשילוח אויר יש מגבלה בכמות הציוד ובמשקל שלו ולכן זהו שירות שילוח מצוין כאשר מדובר למשל על משלוח חבילות של סחורה או חבילה לקרובי משפחה או חברים החיים במדינה אחרת בעוד שכאשר עושים רילוקיישן לרוב ההובלה תהיה באמצעות מכולות בהובלה ימית שכן יש ציוד וריהוט רבים ובעלי משקל. הובלה ימית היא איטית מאוד ביחס לשאר שיטות השילוח ובכמות גדולה של ציוד או סחורה היא לרוב הזולה ביותר. הובלה יבשתית כפי שכבר ציינו מצוינת במקרים בהם יש העברה בין מדינות הנמצאות באותה יבשת ואשר אכן ניתן לעבור ביניהן באמצעות משאיות או שיש בהן תנועת רכבות משותפת.

למי מתאים שילוח בינלאומי?

שילוח בינלאומי הינו שירות אשר מתאים למעשה לכל אדם אשר רוצה לשלוח או לקבל סחורה או ציוד ממדינות אחרות. מפעלים אשר מייבאים חומרי גלם ממדינות שונות נעזרים בשילוח בינלאומי, אדם אשר רוצה לייבא סחורה ולמכור אותה בארץ נעזר בשילוח בינלאומי, גם אדם אשר מיצר מוצרים בארץ ומייצא אותם למדינות אחרות עושה זאת באמצעות שילוח בינלאומי כאשר הוא מעביר את הסחורה ללקוח בחוץ לארץ באמצעות שילוח אווירי או ימי, תלוי בכמות הסחורה, במשקל וכמובן בתמחור, שכן בכל יצוא או יבוא של סחורה יש מיסוי בינלאומי אשר צריך לקחת אותו בחשבון בשקלול הסופי של המחיר. ישנם מצבים בהם נעזרים בשילוב בינלאומי כאשר רוצים לשלוח חבילה עם מוצרים שונים או מתנות לקרובי משפחה או חברים אשר חיים במדינה אחרת.